top of page

Om Rölunda

Rölundas miljöarbete

Rölunda och miljön

Vår historia finns i jordbruket och därför känner vi ett stort ansvar för att bruka naturens resurser på ett miljöriktigt sätt. Vårt arbete med att bidra till en bättre miljö pågår ständigt, nedan följer några av de

processer som vi arbetar med.

 

Transporter

För att minska utsläppen från våra transporter har vi valt att sprida produktionsplatserna över landet. Våra anläggningar ligger i Luleå, Gävle, Bålsta, Karlstad och Markaryd. Tack vare vi att samkör transporterna så

går lastbilarna alltid fullastade vilket innebär att vi kan nyttja frakterna på bästa sätt.

 

 

bottom of page