top of page

Rölunda Natur

BÄTTRE- Alla produkter i Natur-serien innehåller enbart naturliga råvaror och har ett högt innehåll av näringsämnen samt nyttiga mikroorganismer. På ett miljövänligt sätt skapar dessa jordar de bästa förutsättningarna att lyckas med dina växter.

För att stanna bildspelet och läsa mer om produkten,  vänligen klicka på bilden.

TORVFRI-JORD-NATUR_NEW

Innehåll: Komposterad bark Kompost Skogsråvara NÄRINGSINNEHÅLL: Ledningstal: 1,5–2,5 Cirka pH: 5,5–6,5 För planering av buskar, träd och perenner i lantliga rabatter.

Kompostjord

Kraftigt naturgödslad torvfri jord som enbart innehåller naturliga råvaror. ANVÄNDNING För plantering av normalt krävande växter utomhus. 40 L

Barkmull

Finsorterad komposterad bark med tillsats av naturgödsel. Användning: För jordförbättring av såväl leriga som lätta jordar Deklaration råvaror: 84% fin bark 11% ljus torv 5% hönsgödselkompost, 4kg kalk per m3

Täckbark

Sorterad, ogödslad furu-och granbark. Användning Lämplig för skydd mot ogräs och torka. Deklaration Råvaror 100% ogödslad sorterad tall- och granbark 50 L

Plantjord

Plantjord som berikats med naturgödselkompost. Stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv. Användning Lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus. Blandas med uppgrävd jord. Deklaration Råvaror 39% ljus vitmossetorv 39% mörk vitmossetorv 15% hönsgödselkompost 7% sand 7 kg kalkstensmjöl/m3 50 L

Toppdress

Finsorterad jord med tillsats av sand och kalk. Användning Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta. Deklaration Råvaror 35% ljus vitmossetorv 35% mörk vitmossetorv 15% hönsgödselkompost 15% sand 8 kg kalkstensmjöl/m3 50 L

Kogödsel

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av naturgödselkompost. Stort innehåll av välbehövliga mikroorganismer. Användning För gödsling och jordförbättring av hela trädgården. Deklaration Råvaror 70% kogödselkompost 15% torv 15% hönsgödselkompost 50 L

Ekoplantjord

Plantjord som berikats med kravtillåten naturgödselkompost. Stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv. Användning Lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus. Blandas med uppgrävd jord. Deklaration Råvaror 39% ljus vitmossetorv 39% mörk vitmossetorv 15% hönsgödselkompost 7% sand 7 kg kalkstensmjöl/m3 50 L

bottom of page