top of page

Rölunda & miljön

Rölundas miljöarbete

Rölunda och miljön

Vår historia finns i jordbruket och därför känner vi ett stort ansvar för att bruka naturens resurser på ett miljöriktigt sätt. Vårt arbete med att bidra till en bättre miljö pågår ständigt, nedan följer några av de

processer som vi arbetar med.

 

Transporter

För att minska utsläppen från våra transporter har vi valt att sprida produktionsplatserna över landet. Våra anläggningar ligger i Luleå, Gävle, Bålsta, Karlstad och Markaryd. Tack vare vi att samkör transporterna så

går lastbilarna alltid fullastade vilket innebär att vi kan nyttja frakterna på bästa sätt.

 

Råvaror

För oss är det en självklarhet att bruka naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder så långt det går enbart naturliga råvaror. De flesta av våra jordar är naturgödslade och gödseln kommer från frigående djur i Sverige och vår ambition är att de flesta av våra produkter skall vara producerade på detta sätt. Vi har som enda producent i Sverige även infört en jordgaranti, vilket du kan läsa mer om på sidan 4.

 

Kompostering

Som ytterligare ett led i vårt miljöarbete har vi som första producent i landet startat en unik anläggning som tar tillvara på stallgödsel och grönsaksavfall. Detta omvandlas sedan till en ren och bakteriefri kompost.

 

Energianvändning

Vi arbetar målmedvetet för att minska vår energikonsumtion och utnyttja den energi som vi använder på ett optimalt sätt. Därför investerar vi löpande i energieffektiva maskiner och våra säckar har plast av hög kvalitet för att kunna göras så tunna som möjligt.

bottom of page