top of page

Trädgårdstips

Försådd och sticklingar

Planteringstips

Tänk på att normalgödslad jord lätt bränner nya rötter. Inblandning av fin sand ger god anslutning kring frö och sticklingar samt dränerar ur överskottsvatten. Välj en finsorterad och lättarbetad jord som

 

När ska du så?

Tiden varierar mellan olika frösorter. Allmänt gäller att inte börja förgroning av plantor för utplantering för tidigt. Det är ofta svårt att få en större gänglig planta att klara omställningen.

 

Så här sår du:

 1. Välj små krukor till långsamt växande frön, medan t ex gurka, pumpa och tomat med fördel kan sås i större krukor direkt.

 2. Fyll krukan till 2/3 med jord. Fördela fröna jämt. Så gärna flera frön per kruka om grobarheten är låg.

 3. Täck med jord enligt rekommendationen på fröpåsen. Vattna försiktigt med ljummet vatten.

 4. Täck med plastlock eller folie och placera på ett ljust ställe. Undvik direkt solljus.

 5. Vattna regelbundet. Jorden skall vara fuktig men inte blöt.

 6. Tag bort locket eller täckfolien när plantorna börjar sticka upp. Gallra så tidigt som möjligt om plantorna står för tätt.

 7. Plantera om i större krukor när plantorna börjar stå trångt.

Urnor, amplar och balkonglådor

För växter i krukor utomhus, gäller det att regn och överskottsvatten måste kunna rinna bort. Därför är det viktigt att dräneringshål finns och hålls öppna.

 

När kan jag plantera?

Plantera i balkonglådor och andra utomhuskärl från tidig vår. Tänk bara på att skydda dina frostkänsliga växter.

 

Hur ofta skall jag vattna?

Vattna rejält direkt när du planterat och därefter sparsamt tills växterna börjat rota sig. Anpassa sedan vattningen efter väder och vind. Allmänt gäller att hellre vattna rejält och mindre ofta, än småskvätta lite då och då.
 

När skall jag gödsla?

Jorden innehåller tillräckligt med näring för 3–6 veckor. Sedan tillför du flytande växtnäring enligt rekommendationen på flaskan eller pelleterad naturgödsel

Dosering med kogödsel

Rosor 3-5 liter per ros varje vår.
Buskar 3 liter/m 2 varje varannan vår.

Fruktträd och bärbuskar 3-10 liter/m 2 varje vår.

Jordgubbar 3 liter/m 2 efter skörd.

Grönsaksland 5 liter/m 2 på våren.

Rabatter 3-5 liter/m 2 tidigt på våren.

Snabbt växande grönsaker - Tillför extra kogödsel eller hönsgödsel under sommaren.

Så jordförbättrar du med Kogödsel
Lerrik, tung jord - Gräv ner 5-10 liter/m3, helst på hösten. Låt sedan tjälen och maskarna göra grovjobbet. När våren kommer låt jorden torka upp och släta till ytan.
Lättare jord - Gräv ner 5-10 liter/m3 tidigt på våren. Höstgödsling medför risk för näringsläckage.
Försök att alltid mylla ner gödsel. Vattna efteråt. Annars finns risken att en hel del av kvävet avgår till luften istället för att komma växterna tillgodo.

Dosering med kalk

När man tillför kalk så höjs jordens pH. Detta gör man för att förbättra jordens struktur samt för att frigöra viktiga näringsämnen. Vid för högt eller för lågt pH sker en fastläggning istället

 

Olika växter föredrar olika pH. Tex.

 • Kålväxter 7-7,5

 • Bladgrönsaker 6,5-7

 • Rosor 6,5-7

 • Potatis 6-6,5

 • Gräsmatta 6-6,5

 • Surjordsväxter 5

 • Hallon 5

 

Kalkningsråd

Gräsmatta kalkas med 15-20kg per 100m2 varje eller vartannat årKalkningen förbättrar jordstrukturen och ger gräset en bättre miljö, vilket ger en grönare och friskare gräsmatta.Rosor och Perenner.

 

Kalkas med ca 1/2 kg per m2 vart annat år vilket stärker växten och ger intensivare färger Fruktträd/bärbuskar kalkas med ½-1kg per planta vart tredje år för bättre smak och hållbarhet. Grönsaker kalkas med 1kg per m2 vartannat årRölunda Trädgårdskalk kan med fördel användas i spridarvagn.

Omplantering

Varför plantera om?

Efter ca 1 år tröttnar jorden i en kruka. Den tappar strukturen och blir stum och tät. Det resulterar lätt i syrebrist för rötterna och krukan blir svårvattnad.

 

När ska du plantera om?

Bästa tiden är januari–mars då växterna är i vintervila. Men det går att plantera om när som helst under året utan problem.

 

När ska du vattna?

Vattna rejält direkt efter omplanteringen. Därefter sparsamt tills växten rotat sig, ca 10–14 dagar. Vid regelbunden vattning bör du hellre vattna rejält med längre mellanrum än att skvätta lite då och då. Detta ger ett större rotsystem och tåligare växter.

 

När ska du gödsla?

Jorden innehåller tillräckligt med näring för 3–6 veckor. Tillför därefter flytande växtnäring enligt rekommendationen på flaskan

 

Så här gör du:

 1. Innan du börjar ska krukväxten vara väl genomvattnad. Vänd krukan upp och ner och knacka försiktigt. Blötlägg den nya krukan om den är av oglaserad keramik

 2. Tag bort en del av den gamla jorden. Rötterna kan vid behov beskäras försiktigt, särskilt i den undre delen av rotsystemet.
   

 3. Lägg gärna ett centimetertjockt lager av lecakulor i botten på krukan för att förbättra dräneringen. Lägg därefter ett lager blomjord och placera växten mitt i krukan.
   

 4. Fyll på med blomjord samt knacka krukan lätt i bordet så att jorden fyller ut alla håligheter.Fyll på jord till ett par centimeter från krukans överkant. Tryck till jorden lätt med tummarna.

 

Gödsla med naturgödsel

Naturgödsel och mineralgödsel tex NPK innehåller samma näringsämnen men fördelen med naturgödsel är att den:

 

 1. Frigörs långsammare-dvs bränner inte

 2. Gynnar mikrolivet vilket ger friskare växter

 3. Ger en bättre jordstruktur
   

Hur görs kogödsel?

 • Vi ströar med torv i ladugårdarna. Efter 1 vecka får vi ut en ypperlig råvara för vidare kompostering.

 • Komposten vänds och luftas under ca 1 år. Gödseln blir då helt nedbruten och antar en tät, blöt konsistens.

 • Torv blandas i före packning för att få en lättarbetad produkt. Som kompensation för utspädningen tillsätter vi hönsgödselkompost

  Dosering med kogödsel.

   

 • Rosor 3-5 liter per ros varje vår.

 • Buskar 3 liter/m 2 varje varannan vår.

 • Fruktträd och bärbuskar 3-10 liter/m 2 varje vår.

 • Jordgubbar 3 liter/m 2 efter skörd.

 • Grönsaksland 5 liter/m 2 på våren.

 • Rabatter 3-5 liter/m 2 tidigt på våren.

 • Snabbt växande grönsaker Tillför extra kogödsel eller hönsgödsel under sommaren.

  Så jordförbättrar du med Kogödsel
  Lerrik, tung jord - Gräv ner 5-10 liter/m3, helst på hösten. Låt sedan tjälen och maskarna göra grovjobbet. När våren kommer låt jorden torka upp och släta till ytan.

 • Lättare jord - Gräv ner 5-10 liter/m3 tidigt på våren. Höstgödsling medför risk för näringsläckage.Försök att alltid mylla ner gödsel. Vattna efteråt. Annars finns risken att en hel del av kvävet avgår till luften istället för att komma växterna tillgodo.

Dosering med hönsgödsel

Rosor mylla ner 0,3 liter per buske på våren vid beskärning.

Buskar mylla ner 0,5 liter per växt.

Fruktträd 0,5-1,5 liter på våren.

Jordgubbslandet 0,4 liter per m 2 efter avslutad skörd.

Köksväxter mylla ner 0,4 liter per m 2 före sådd/utplantering.

För snabbt växande grönsaker ge gärna salladen en extra giva under sommaren.

För jordförbättring fräs ner 1 liter per m2 på våren när jorden reder sig.

Surjordsväxter

Hit hör till exempel Rhododendron och Astilbe. Jorden ska bara vara lätt gödslad. För mycket näring ger bräckligt grenverk.

 

När kan jag plantera?

De flesta surjordsväxter säljs som krukodlade exemplar och kan planteras under hela växtsäsongen. Undvik alltför varma dagar.

 

Var ska jag plantera?

 1. Välj vädersträck efter växtens önskemål

 2. God dränering alltid viktigt. Växterna skall ha det fuktigt men inte blött

 3. Minst 40 cm från husvägg

 

När ska jag gödsla?

Normalt behövs ingen extra gödsling göras under planteringsåret. Därefter använder du rhododendrongödsel. Gödslingen bör ske april – maj.

  
bottom of page