top of page

Änglamark

Alla produkter i Änglamarks trädgårdssortiment är framtagna i samarbete med Rölunda och innehåller enbart naturliga råvaror.

För att stanna bildspelet och läsa mer om produkten,  vänligen klicka på bilden.

Änglamark Plantjord

Ekologisk plantjord med stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv. Användning Lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus.

Änglamark Gödslad Torv

Ekologisk gödslad spänstig vitmossetorv. Användning För jordförbättring samt plantering av normalt krävande växter.

Änglamark Dressjord

Ekologisk finsorterad jord med tillsats av sand. Användning Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning och nyanläggning.

Änglamark Täckbark

Sorterad ogödslad furu- och granbark. Användning. Lämplig för skydd mot ogräs, köld, och torka.

Änglamark Rosjord

Ekologisk extragödslad jord med tillsats av lera. Stort innehåll av lättillgänglig och långtidsverkande näring samt ett balanserat mikroliv.

Änglamark Naturell Torvmull

Ekologisk ogödslad och okalkad torvmull. Användning. Lämplig för jordförbättring av lätta jordar samt plantering av surjordsväxter.

Änglamark Hönsgödsel

Ekologisk pelleterad gödsel med högt innehåll av lättilgänglig och långtidsverkande näring. Användning För gödsling och jordförbättring av hela trädgården.

Änglamark Blombalkongjord

Ekologisk éxtragödslad jord med tillsats av leca. Användning För plantering i balkonglådor urnor och amplar.

Änglamark Barkmull

Finsorterad komposterad bark med tillsats av naturgödselkompost. Användning.För jordförbättring av såväl leriga som lätta jordar.

Änglamark Kogödsel

För muspekaren över produktbilden så får du mer information om just den produkten

bottom of page