top of page

Rölunda & miljön

Rölundas miljöarbete

Rölunda Jordgaranti

Vi är själva jordbrukare och våra produkter är lika jordnära. Inget från industriella komposter eller kommunens avfallsstation. Ren Jord i Påsen.

 

Efter ett strängare förbud mot deponi av organiskt material har det börjat dyka upp ”nya råvaror” i jordpåsarna i trädgårdshandeln. Restprodukter från industri och kommunala komposter förpackas under nya namn och till subventionerat pris, för att kunna spridas över större ytor. Risken ökar nu att främmande material paketeras tillkonsumentjord utan att varken mängder eller ursprung syns på förpackningen. Vi tycker det är viktigt att råvarorna deklareras bättre för konsumenten, så att du kan göra ett medvetet val i butiken.

 

  • Garanterar dig en bra produkt

  • Alla råvaror deklareras i innehållsdeklarationen.

  • Alla tillsatser är till för att förbättra odlingsegenskaperna.

  • Inga råvaror som vi inte skulle använda i vårt eget jordbruk.

  • All naturgödsel är från svenska frigående djur.

  • Jordarna är garanterat fria från rötslam.

  • Jordarna är garanterat fria från industriella restprodukter.

  • Eventuell mineralgödsel har garanterat lågt innehåll av tungmetaller.

bottom of page