top of page

Rölunda Lantliv

BRA - Lantliv-serien innehåller en balanserad mängd av lättgänglig näring. Serien lämpar sig väl för odling och jordförbättring i hela din trädgård.

För att stanna bildspelet och läsa mer om produkten,  vänligen klicka på bilden.

För muspekaren över produktbilden så får du mer information om just den produkten

Barkmull

Finsorterad komposterad bark med tillsats av näring Användning: För jordförbättring av såväl lätta som sandiga jordar 40/50 L

Plantjord

En näringsrik välgödslad jord med högt näringsinnehåll. Användning: För plantering av normalt krävande växter utomhus. 40/50 L

Naturgödsel

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av naturgödselkompost. Stort innehåll av mikroorganismer. ANVÄNDNING För gödsling och jordförbättring av hela trädgården. 40/50 L

Toppdress

Finsorterad jord med tillsats av sand och kalk. ANVÄNDNING Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta. 40/50 L

Täckbark

Sorterad, ogödslad furu- och granbark. ANVÄNDNING Lämplig för skydd mot ogräs, köld och torka. 40/50 L

bottom of page